การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน จาก สพม.36

โพสต์25 ส.ค. 2562 00:32โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 29 ส.ค. 2562 02:46 ]

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.36 ซึ่งนำโดย นางบุษกร  เชื้อสีดา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สพม.36 และคณะ ในโอกาสมานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยมีนางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูผู้รับผิดชอบงานการประเมิน ให้การต้อนรับ พร้อมรับการนิเทศ ติดตาม ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากทางคณะศึกษานิเทศก์ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>