งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับภาคเหนือ (ระดับชาติ)

โพสต์20 ธ.ค. 2561 19:59โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 30 ธ.ค. 2561 01:03 ]
https://north68.sillapa.net/sm-center/
https://drive.google.com/file/d/1h6v4Hh52CuJCW-xNnKbqhG5K2RysfQzr/view
https://north68.sillapa.net/sm-center/?name=category&file=view_all
วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 68 ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือมาร่วมแข่งขันกันอย่างมากมาย บรรยากาศภายในงานการแข่งขันเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย และทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำในการใช้สถานที่จัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>