โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ศึกษาดูงาน

โพสต์15 ธ.ค. 2561 03:13โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 20 ธ.ค. 2561 19:49 ]
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู  จากโรงเรียนกาญจนดิษฐ์  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายวิโรจน์   แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>