สตรีปากพนังศึกษาดูงาน

โพสต์11 ธ.ค. 2561 18:43โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 15 ธ.ค. 2561 03:11 ]

วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู  จากโรงเรียนสตรีปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>