วันปิยมหาราช

โพสต์19 ต.ค. 2561 01:16โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2561 03:25 ]

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดยนายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงคำ