ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โพสต์9 พ.ย. 2561 00:58โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 21 พ.ย. 2561 07:46 ]

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>