ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

โพสต์23 ต.ค. 2561 03:27โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2561 00:47 ]

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>