นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ Coaching Teams

โพสต์22 ส.ค. 2562 00:57โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 25 ส.ค. 2562 00:38 ]

วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ตัวแทนคณะครูจาก 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้าประชุมสัมมนาทางวิชาการ และนำเสนอผลการดำเนินงานของสถานศึกษาเป้าหมาย ตามโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>