งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

โพสต์17 ก.ย. 2560 01:25โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 17 ก.ย. 2560 01:26 ]
วันที่ 13-14 กันยายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดพะเยา" ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม โดยมีคณะครูจำนวน 3 ท่านได้รับรางวัลการประกวดสื่อ นวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ดังนี้ ครูยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ครูนิศาธร  กองมงคล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และครูศิขรินทร์  ศิรินาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคอีกด้วย ดังรายละเอียด <<ประมวลภาพกิจกรรม>>