งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67

โพสต์23 ธ.ค. 2560 01:56โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2560 01:56 ]
วันที่ 13-15 ธันวาคม 2560 นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยโรงเรียนของเราได้ร่วมจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นำเสนอต่อ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชนร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมเพื่อเป็นคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>