นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:07โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:07 ]

วันที่ 10 กันยายน 2561 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานการสัมมนา และส่งเสริมเวทีประชาชนเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดพะเยา ณ ห้องพุดตาล โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ร่วมนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา 4 รูปแบบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมงาน และผู้สนใจทางการศึกษาต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>