นักศึกษาญี่ปุ่นศึกษาดูงาน

โพสต์27 ธ.ค. 2558 20:15โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ธ.ค. 2558 18:00 ]

วันที่ 8 ธันวาคม 2558 นักศึกษาจากสถาบัน Himeji Fukushi Senmon Gegko ประเทศญี่ปุ่น ศึกษาดูงานร้านกาแฟ เบเกอรี่ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกับนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือเป็นหัวหน้าคณะ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>