มอบทุนการศึกษา

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:28โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 19:28 ]
วันที่ 19 พฤศจิกายน  2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และมีจิตอาสา โดยมี นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านพระอาจารย์สมบูรณ์  สุเมโธ จำนวน 2 ทุน และทุนจากนายธีระยุทธ  กงเพชร นายชานนท์  จันทร์แสง นายวีระ  สนคง นายกำพล  เนินพลับ และนางสาวสุมลรัตน์  อินทรีย์ จำนวน 22 ทุน เป็นเงินจำนวน 11,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณมอบทุนการศึกษาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>