มอบทุนการศึกษา

โพสต์26 มิ.ย. 2562 00:59โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2562 00:59 ]

วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2562 พระอธิการสมบูรณ์  สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดหัวทุ่ง และครูพระประจำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้เมตตาเป็นสะพานบุญจากผู้มีจิตศรัทธามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และมีตั้งใจเรียน อีกทั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน ทางโรงเรียนขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ใจบุญทั้งหลาย มา ณ ที่นี้ด้วยครับ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>