มอบทุนการศึกษา

โพสต์2 ธ.ค. 2560 02:55โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2560 02:55 ]

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้บริจาค จำนวน 3 ท่านได้แก่ 1) ผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม จำนวน 6,000 บาท 2) เภสัชกรอำภา  กลางหมู่ จำนวน 3,000 บาท 3) เภสัชกรแพรววิภา ทองที จำนวน 3,000 บาท โดยการประสานงานของครูรชาดา  ยาวิชัย ในโอกาสนี้ นายมานะ พิริยพัฒนา ผู้อำนวยโรงเรียน เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักเรียนของเรา จำนวน 10 คน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย