กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2560

โพสต์7 พ.ย. 2560 01:08โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 7 พ.ย. 2560 01:08 ]

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน "ดอกเหียงเกมส์ ครั้่งที่ 35" เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนการรู้รักสามัคคี การทำงานเป็นทีม และส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดทั้งหลาย ซึ่งคณะครูและนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>