กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 6

โพสต์30 ธ.ค. 2559 01:27โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มย่อยที่ 6 ประจำปี 2559  ณ โรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยปีนี้ทางโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ฟุตซอล ฟุตบอล แฮนด์บอล และกรีฑา เป็นต้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments