กิจกรรมสะเต็มศึกษา

โพสต์9 ส.ค. 2562 01:59โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 ส.ค. 2562 01:59 ]

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ นำโดย นางเย็นกิจ  อุดมรักษ์ หัวกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จำนวนหนึ่งได้เข้ามหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิตัล เปิดบ้านเปิดความภาคภูมิใจ ยุพราชวิทยาลัย 2562 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน "Thailand Stem Festival 2019" ในระดับ ม. ต้น และ ม.ปลาย ผลปรากฎว่าในระดับ ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่วนในระดับ ม.ปลายกำลังรอการประกาศผลอย่างเป็นทางอีกครั้งหนึ่ง ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่ได้สร้างชือเสียงให้แก่โรงเรียนมา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>> ที่มาภาพจาก FB : Tharachan Sinthuprom