กิจกรรมงานเปิดบ้านลานวัฒนธรรม ล้ำค่าสู่สากล

โพสต์18 ม.ค. 2559 19:21โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 ม.ค. 2559 20:39 ]

วันที่ 22 มกราคม 2559 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการภายใต้แนวคิด "มิติใหม่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เปิดบ้านลานวัฒนธรรม ล้ำค่าสู่สากล สร้างคน สร้างอาชีพ ปีแห่งการเล่าขานตำนานเมือง ทางที่ใช่ ชุมชนชอบ ประเทศชาติได้ประโยชน์" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พีรวัศ  กี่ศิริ เลขานุการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานมีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานอย่างมากมาย อาทิ นายชัยอนันต์  แก่นดี อดีต ผอ.สมป. นายณรงค์ เพชรล้ำ ผอ.กลุ่มแผนและงบประมาณ 1 สมป. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายอำเภอเชียงคำ รองผู้อำนวยการ สพม.36 ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างหลากหลาย อาทิ การจัดการศึกษาระบบทวิศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ การส่งเสริมสมรรถนะด้านอาชีพของนักเรียน 10 idol การแสดงผลงาน นิทรรศการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียน การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่างๆ การแสดงเมืองคาวบอย  เป็นต้น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และคณะครูเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีคณะผู้บริหารและครูจาก สพม.25 (ขอนแก่น) มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>