กิจกรรมการเรียนศตวรรษที่ 21

โพสต์12 ธ.ค. 2559 19:23โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ธ.ค. 2559 20:01 ]

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียน วิชาบูรณาการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ร่วมกันเก็บเมล็ดกาแฟ ซึ่งปลูกภายในโรงเรียน มาทำการคัดแยก และลอกเปลือกออก เพื่อนำไปตากแห้ง และเข้าสู่กระบวนการแปรรูปในโอกาสต่อไป ซึ่งกิจกรรมนี้เป็่นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments