กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

โพสต์9 ก.พ. 2562 23:45โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2562 23:45 ]
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.1-3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะวิชาการทางลูกเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>