โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู

โพสต์23 ต.ค. 2558 20:57โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 ต.ค. 2558 20:58 ]

วันที่  9  กันยายน  2558  นางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม  ระดับประเทศ  ประเภท  ผู้บริหารสถานศึกษา  ที่เป็นแบบอย่างในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน  ประจำปี 2558  โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตครุ  สำนักงานคณะกรรมการ  สกสค. กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้รับโล่และเกียรติบัตร  ลงนามโดย พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Comments