โครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด

โพสต์25 มิ.ย. 2560 23:55โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2560 23:55 ]
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรเชียงคำ จัดอบรมโครงการ "เยาวชนต้นกล้าต้านภัยยาเสพติด" แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ประจัญ  ปัญญาแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงคำ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนของเรา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติด <<ประมวลภาพกิจกรรม>>