คณะศึกษาดูงานจาก หนองคาย และเชียงใหม่

โพสต์2 เม.ย. 2559 08:40โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม

วันที่ 25 มีนาคม 2559 โรงเรียนได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 2 คณะ จาก โรงเรียนเทพศิรินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ จังหวัดหนองคาย ซึ่งทางคณะผู้ศึกษาดูงานได้มาเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะหลักสูตรทวิศึกษาของโรงเรียนที่จัดทำร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments