คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ศึกษาดูงาน

โพสต์19 ต.ค. 2561 00:53โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2561 00:53 ]
วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะการจัดการหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>