คณะผู้บริหารโรงเรียน สพม.21 และโรงเรียนหนองคายวิทยาคารศึกษาดูงาน

โพสต์14 ก.พ. 2560 20:48โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2560 20:49 ]

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพม.21 นำโดย นายคำจันทร์  รัตนอุปการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดบึงกาฬ คณะศึกษานิิเทศก์ ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยทางคณะศึกษาดูงานได้ให้ความสำคัญในการศึกษาเรียนรู้การใช้สื่อไอซีที อาทิ การใช้ ARCODE และ QRCODE ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานทุกท่านที่ให้เกียรติศึกษาดูงานโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมมา ณ โอกาสนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>