เข้าค่ายภาษาอังกฤษ

โพสต์6 ส.ค. 2562 03:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 6 ส.ค. 2562 03:47 ]

วันที่ 23 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แก่คณะครู และนักเรียนทุกคน โดยมีคณะวิทยากรชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา (RIM) ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนของเรา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>