ค่ายโอเน็ต ม.3 และ ม.6

โพสต์1 ธ.ค. 2562 06:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2562 06:47 ]

วันที่ 22 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง อำเภอภูซาง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.3  และ  ม.6 ที่จะสอบ O-Net ในปีการศึกษา 2562 นี้ ซึ่งการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>