ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ

โพสต์23 ก.ค. 2561 03:53โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2561 03:54 ]

วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แก่คณะครู และนักเรียนทุกคน โดยมีคณะวิทยากรชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา (RIM) ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนของเรา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>