ค่ายคณิตจิตอาสา โครงการทำดีเพื่อพ่อ

โพสต์19 พ.ย. 2559 20:06โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2559 20:07 ]
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนฝายกวางวิทยคม ร่วมกับโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมค่ายคณิตจิตอาสา โครงการทำดีเพื่อพ่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นและสังคม ตลอดจนฝึกฝนการทำงานเป็นทีม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนีี้ ซึ่งนักเรียนทุกคนต่างได้รับความสนุกสนาน และความรู้มากมายจากกิจกรรมในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments