ค่ายฝึกทักษะและการผลิตสื่อเบื้องต้น อพวช.

โพสต์1 มิ.ย. 2560 09:07โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 1 มิ.ย. 2560 09:08 ]

วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560 นักเรียนของเรา ประกอบด้วย นายพีรภัทร มะลิมงคม นางสาวอรวิช แซ่ว่าง และนางสาวสุกัญญา สงวนประชา ได้รับคัดเลือกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ให้เข้าร่วมค่ายฝึกทักษะ และการผลิตสื่อเบื้องต้นโครงการ TSUNAGARI Project เพื่อคัดเลือกผลงานหนึ่งทีมจากทั่วประเทศ ไปนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และผู้สนใจทุกท่านร่วมโหวตให้กำลังใจนักเรียนของเราให้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th/happiness/