กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

โพสต์10 ก.พ. 2563 18:26โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2563 18:48 ]

วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.1-3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะวิชาการทางลูกเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>