การอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนอำเภอเชียงคำ

โพสต์2 มิ.ย. 2561 22:09โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มิ.ย. 2561 22:09 ]
วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2561 ตัวแทนสภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรมโครงการค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง ของโรงเรียน โดยมี นายจรัญ  กาญจนปัญญานนท์ นายอำเภอเชียงคำ  ให้เกียรติเป็นประธานมอบวุฒิบัตรผ่านการอบรมแก่ผู้เข้ารับการอบรม ตลอดจนวิทยากร และคณะครูผู้ควบคุมดูแลนักเรียนในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>