การตรวจสุขภาพนักเรียน

โพสต์19 ก.ค. 2560 19:30โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 19 ก.ค. 2560 19:31 ]
วันที่ 17 กรกฏาคม 2560 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายกวาง ได้มาทำการตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อติดตามพัฒนาการด้านสุขภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำ ปรึกษาในการดูแลรักษาสุขภาพแก่นักเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>