การประกวดครูรางวัลเกียรติยศ

โพสต์10 ม.ค. 2563 20:25โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2563 20:25 ]

วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรางวัลเกียรติยศ เนื่องในโอกาสวันครูที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมีครูจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูลังกา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างมากมาย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>