การประกวด BEIDQM AWARD

โพสต์17 ก.ย. 2560 01:42โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 ก.ย. 2560 03:26 ]
วันที่ 17-19 กันยายน 2560 นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูธาราจันทร์  สินธุพรหม และครูคีรีพร  สนชาวไพร เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการประกวด BEIDQM AWARD และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ผลการประกวดโรงเรียนของเราได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 1 การนำองค์กร ทางคณะครูและนักเรียนทุกคนขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้<<ประมวลภาพกิจกรรม>> <ภาพจาก Facebook : Tharachan Sinthuprom>