การนิเทศ ติดตามการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี

โพสต์7 ส.ค. 2560 21:21โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 7 ส.ค. 2560 21:23 ]

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ในสถานศึกษา จากคณะกรรมการการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ในวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 เพื่อเป็นแนวทางและเตรียมการในการพัฒนากิจการลูกเสือโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้าสู่มาตรฐานต่อไป โดยมี รองผู้อำนวยการ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีทุกระดับชั้น เข้าร่วมรับการนิเทศโดยพร้อมเพรียงกัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>