การนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียน

โพสต์2 มี.ค. 2562 02:23โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 02:24 ]
โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนในระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และรับทราบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>