พิธีมอบวุฒิบัตรนักธรรมศึกษา

โพสต์22 พ.ย. 2560 00:18โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 03:03 โดย ครูรังสิต สิงห์มหาไชย ]

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สอบไล่นักธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก แก่คณะครู และนักเรียนที่ผ่านการสอบนักธรรมศึกษา โดยมีท่านพระครูวิบลย์นพการ เจ้าคณะตำบลฝายกวางเขต 1 และพระครูคัมภีรชยาภิรัติ เจ้าตำบลฝายกวาง เขต 2 พร้อมทั้งผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>