ฝายกวางจูเนียร์คัพ

โพสต์9 พ.ค. 2562 20:50โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ค. 2562 20:50 ]
วันที่ 6-8 มีนาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล "ฝายกวางวิทยาคมจูเนียร์คัพ ครั้งที่ 1"  ณ สนามกีฬาแฮนด์บอลของโรงเรียน โดยมีวัตถุเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยความสนใจเป็นอย่างดี<<ประมวลภาพกิจกรรม>>