เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน

โพสต์9 พ.ย. 2561 00:52โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2561 01:02 ]
วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากคณะจัดทำรายการเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน ในการถ่ายทำรายการเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียน เพื่อแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งการถ่ายทำดำเนินไปได้ด้วยดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>