จิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"

โพสต์25 พ.ค. 2562 05:10โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 25 พ.ค. 2562 05:11 ]
วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประจักษ์ สีหราช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เทิดไท้องค์ราชันย์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ของสหวิทยาเขตภูลังกา ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายผล ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตภูลังกา คณะผู้บริหารสหวิทยาเขตภูลังกา คณะครู บุคลากรและนักเรียนตัวแทนจากทั้ง 9 โรงเรียนของสหวิทยาเขตภูลังกา เข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ของโรงเรียนจนสะอาดเรียบร้อยด้วยดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>