จัดนิทรรศการนำเสนองาน ปศพพ.

โพสต์22 พ.ย. 2560 00:24โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 22 พ.ย. 2560 00:25 ]

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน สพม.เขต 36 จัดนิทรรศการผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เนื่องในโอกาสท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยามอบนโยบายและแนวปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>