วันที่ 18 กันยายน 2561  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จาก SME Development Bank ในโอกาสเดินทางมามอบทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมทำกิจกรรมกับคณะที่เดินทางมามอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วยความอบอุ่น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>