การตรวจความพร้อมของโรงเรียนก่อนรับการประเมินศูนย์ ปศพพ.

โพสต์30 พ.ย. 2559 22:20โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 30 พ.ย. 2559 22:21 ]

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ให้การต้อนรับ ศน.ไข่แก้ว ปวงคำคง อดีตศึกษานิเทศก์ สพม.35 ผู้ประสานงานมูลนิธิยุวสถิรคุณ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ได้มาติดตามการดำเนินงานของขับเคลื่อนโรงเรียนในการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  โดยได้ดูสภาพบริบทของอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และได้สอบถามคณะครู นักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลในการแนะนำ และพัฒนาให้มีความยั่งยืนต่อไป  ในโอกาสนี้ท่านยังได้ให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่คณะครู และนักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments