อบรมนักเรียนแกนนำโครงงานคุณธรรม

โพสต์19 พ.ย. 2559 19:51โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 19 พ.ย. 2559 19:52 ]
วันที่ 11 - 13 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียน ด้วยโครงงานคุณธรรม ตามแนวทางของมูลนิธิยุวสถิรคุณ  โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมอาทิ ฝายกวางวิทยาคม ปงพัฒนาวิทยาคม ปงรัชดาภิเษก ภูซางวิทยาคม และนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พะเยา เขต 2   ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดีและสร้างเสริมคุณธรรมในโรงเรียนด้วยโครงงานคุณธรรม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
Comments