รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2562

โพสต์3 มี.ค. 2562 00:35โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 3 มี.ค. 2562 00:36 ]

https://drive.google.com/open?id=1jWQAePnDAVSlPzhm1faf7GHSg9LMx4Fw

เลือกตั้งสภานักเรียน

โพสต์2 มี.ค. 2562 02:49โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 02:49 ]

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยงานสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อทำหน้าที่แทนสภานักเรียนชุดปัจจุบันที่กำลังจะหมดวาระลงไปในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นี้ ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสภานักเรียนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประเมิน ScQA

โพสต์2 มี.ค. 2562 02:45โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 02:45 ]


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA นำโดย ผอ.อดุลย์  นันท์บัญชา  ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ในฐานะประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอีก 5 ท่าน ในโอกาสมาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตาม เกณฑ์รางวัลคุณภาพ ระดับ ScQA  พร้อมรับฟังคำแนะนำ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำมาพัฒนาผลการดำเนินงานในลำดับต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

OPEN HOUSE เปิดบ้านวิชาการ

โพสต์2 มี.ค. 2562 02:36โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 02:36 ]

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมงาน Open House "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่อาชีพศตวรรษที่ 21" โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน  การประชันผลงานโครงงานบูรณาการศตวรรษที่ 21  การประกวดส้มตำลีลาของนักเรียน  กลุ่มแม่บ้าน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านปลัดอำเภอเชียงคำ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนใกล้เคียง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ให้เกียรติมาร่วมงานอย่างมากมาย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ทำบุญตักบาตรวันมาฆบูชา

โพสต์2 มี.ค. 2562 02:27โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 02:27 ]

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา โดยนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีทางศาสนาให้แก่คณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

การนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียน

โพสต์2 มี.ค. 2562 02:23โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 02:24 ]

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการนิเทศและเยี่ยมชั้นเรียนในระหว่างวันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และรับทราบปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อนำมาปรับปรุง พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

โพสต์2 มี.ค. 2562 02:19โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 มี.ค. 2562 02:20 ]

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากผู้บริจาค  โดยการประสานงานของครูสุรางค์  วรรณวิภาพร  เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักเรียนของเรา  ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้บริจาคทุนการศึกษาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

โพสต์9 ก.พ. 2562 23:45โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2562 23:45 ]

วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.1-3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะวิชาการทางลูกเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบเกียรติบัตรแข่งทักษะวิชาการ

โพสต์9 ก.พ. 2562 23:41โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 ก.พ. 2562 23:41 ]

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับประเทศ (ภาคเหนือ) แก่คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ

โพสต์30 ม.ค. 2562 23:31โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 30 ม.ค. 2562 23:31 ]

วันที่ 31 มกราคม 2562 นางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์ นายสัญญา  จิโนสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ พ.ต.ท.2324  ณ ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละปกป้องอธิปไตยของชาติไทย ในเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาและเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2510 – 2528 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

1-10 of 241