โรงเรียนห้วยซ้อฯ และโรงเรียนปล้องวิทยาคม ศึกษาดูงาน

โพสต์15 ส.ค. 2561 19:46โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 19:46 ]

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนปล้องวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ตลอดจนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามลำดับ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันแม่แห่งชาติ

โพสต์15 ส.ค. 2561 19:34โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 19:34 ]

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยในงานมีพิธิมอบเกียรติแก่แม่ดีเด่นของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 จากนั้นวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทางอำเภอเชียงคำ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเชียงคำ จัดขึ้น ณ โดมขาว-แดง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

โรงเรียนลำปางกัลยาณีศึกษาดูงาน

โพสต์15 ส.ค. 2561 19:26โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 15 ส.ค. 2561 19:27 ]

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนะแนวจากจังหวัดลำปาง นำโดยโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในโอกาสมาศึกษาดูงานแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียน โดยมี นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา

โพสต์28 ก.ค. 2561 02:25โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2561 02:25 ]


วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยร่วมกับอำเภอเชียงคำ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้า ประชาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

โพสต์28 ก.ค. 2561 02:15โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2561 02:15 ]


วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดฝายกวาง ร่วมกับโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน และได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ

โพสต์23 ก.ค. 2561 03:53โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2561 03:54 ]


วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แก่คณะครู และนักเรียนทุกคน โดยมีคณะวิทยากรชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา (RIM) ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนของเรา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ผ้าป่าสามัคคี

โพสต์23 ก.ค. 2561 03:50โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 23 ก.ค. 2561 03:50 ]


วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างเรือนพักนอนแก่นักเรียน และจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูไพโรจน์สังฆาราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระอารามหลวงชั้นเอก พร้อมคณะผู้ใหญ่ใจดี ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>> <ภาพโดย : ครูอดุลย์ จันธิมา>

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โพสต์8 ก.ค. 2561 19:55โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ก.ค. 2561 01:50 ]

วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ อีกทั้งเพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนกฏและคำปฏิญาณต่อองค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์8 ก.ค. 2561 19:52โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2561 19:52 ]

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 ซึ่งมีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกหลายอย่าง อาทิ การแสดงละคร การตอบปัญหา เป็นต้น นอกจากวันนี้ในวันนี้ยังเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกอีกด้วย ทางโรงเรียนได้รณรงค์กิจกรรมดัวกล่าวโดยการเชิญชวนบุคลากรในโรงเรียนสวมใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงออกถึงการต่อต้านยาเสพติดทุกประเภท <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคมศึกษาดูงาน

โพสต์8 ก.ค. 2561 19:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2561 19:47 ]


วันที่ 22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา นำโดย ผู้อำนวยการวิจิตร วงศ์ชัย พร้อมด้วยคณะครู ในโอกาสมาศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยทางโรงเรียนได้นำคณะเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียน อาทิ ห้องเรียนรวมบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอีกด้วย

1-10 of 190