งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561

โพสต์2 ต.ค. 2561 07:03โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 2 ต.ค. 2561 07:08 ]

ประเมินโรงเรียน

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:24โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:24 ]


วันที่ 11 กันยายน 2561 นายวิโรจน์  แสงแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และจุดเน้นของ สพฐ. นำโดย นายผล  ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม ในฐานะประธานสหวิทยาเขตภูลังกา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพม.36 เพื่อมากำกับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดำเนินงานของโรงเรียนตามนโยบายของ สพฐ.ต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สภานักเรียนเชียงคำวิทยาคม ศึกษาดูงานการใช้สื่อ QRCODE และ ARCODE

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:19โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:20 ]


วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยห้องเรียนไอซีที ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม นำโดย นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และคณะกรรมการสภานักเรียน ศึกษาดูงานการใช้สื่อ QRCODE ARCODE และการใช้อุปกรณ์ VR ในการสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอข้อมูล โดยครูรังสิต สิงห์มหาไชย ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สื่อดังกล่าว <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ปภ.พะเยา มอบอุปกรณ์กูภัย

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:10โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:11 ]

วันที่ 11 กันยายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน รับมอบอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพะเยา เพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป

นำเสนอหลักสูตรสถานศึกษา

โพสต์12 ก.ย. 2561 21:07โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 21:07 ]


วันที่ 10 กันยายน 2561 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานการสัมมนา และส่งเสริมเวทีประชาชนเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จังหวัดพะเยา ณ ห้องพุดตาล โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ร่วมนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษา 4 รูปแบบ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ร่วมงาน และผู้สนใจทางการศึกษาต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

แข่งทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

โพสต์12 ก.ย. 2561 20:57โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 12 ก.ย. 2561 20:58 ]

วันที่ 5-7 กันยายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถรรมนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68  เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2561 ต่อไป ซึ่งโรงเรียนของเราได้ผ่านการคัดเลือกและได้เป็นตัวแทนจังหวัดในหลายรายการ อาทิ งานจักสานไม้ไผ่ โครงงานคณิตศาสตร์ งานเรียนรวม เป็นต้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ศึกษาดูงาน ลพบุรี อยุธยา และเพชรบุรี

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:24โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 04:25 ]

วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2561 คณะครูโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา และวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี อยุธยา และเพชรบุรี  เพื่อนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:22โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 04:27 ]

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ จากคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำโดย ผอ.ผล  ยะนา ผู้อำนวยการโรงเรียนภูซางวิทยาคม และคณะ เพื่อประเมินเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม และการจัดบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

วันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:19โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 04:19 ]


วันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วันวิทยาศาสตร์ และวันอาเซียนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ตลอดการให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ซึ่งในงานมีกิจกรรมการปล่อโคมลอยขนาดใหญ่ การแสดงละครวิทยาศาสตร์ เป็นต้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สัปดาห์ห้องสมุด

โพสต์28 ส.ค. 2561 04:16โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 28 ส.ค. 2561 04:16 ]


วันที่ 17 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดยงานห้องสมุด จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของนักเรียน โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในห้องสมุดโรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล การเล่านิทานภาษาอังกฤษ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

1-10 of 201