กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาครั้งที่ 25

โพสต์10 ธ.ค. 2562 01:06โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2562 01:06 ]


วันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25  "เวียงน้ำเต้าเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562 โดยปีนี้ทางโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น บาสเกตบอล และกรีฑา เป็นต้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

อบรมมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือฯ

โพสต์10 ธ.ค. 2562 00:59โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 10 ธ.ค. 2562 00:59 ]


วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสังคมระหว่างนักเรียนไทยและญี่ปุุ่น รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแก่นักเรียนทั้งสองประเทศ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ Himeji Fukushi Hoiku Senmom School ประเทศญี่ปุ่น ณ มูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือฯ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนางลดาวัลดิ์  วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิเยาวชนพัฒนาสตรีภาคเหนือฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

วันพ่อแห่งชาติ

โพสต์5 ธ.ค. 2562 02:41โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 5 ธ.ค. 2562 02:42 ]


วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

พิธีีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

โพสต์1 ธ.ค. 2562 06:49โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2562 06:49 ]


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  กองลูกเสือโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดพิธีเข้าประจำกองลูกสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ค่ายโอเน็ต ม.3 และ ม.6

โพสต์1 ธ.ค. 2562 06:47โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 1 ธ.ค. 2562 06:47 ]


วันที่ 22 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง อำเภอภูซาง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.3  และ  ม.6 ที่จะสอบ O-Net ในปีการศึกษา 2562 นี้ ซึ่งการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

มอบทุนการศึกษา

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:28โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 19:28 ]

วันที่ 19 พฤศจิกายน  2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย ตั้งใจเรียน และมีจิตอาสา โดยมี นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากท่านพระอาจารย์สมบูรณ์  สุเมโธ จำนวน 2 ทุน และทุนจากนายธีระยุทธ  กงเพชร นายชานนท์  จันทร์แสง นายวีระ  สนคง นายกำพล  เนินพลับ และนางสาวสุมลรัตน์  อินทรีย์ จำนวน 22 ทุน เป็นเงินจำนวน 11,000 บาท ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณมอบทุนการศึกษาทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2562

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:19โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 19:20 ]


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2562 ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อเป็นการชี้แจงข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านให้ผู้ปกครองได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมในขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ และการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆ อีกด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง อนึ่งในการประชุมครั้งนี้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน และมีผลการเรียนดีเด่นอีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>

สภานักเรียนฯ ศึกษาดูงานเชียงคำวิทยาคม

โพสต์18 พ.ย. 2562 19:15โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2562 19:16 ]


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ศึกษาดูงานการดำเนินงานของสภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม บรรยายให้ความรู้ก่อนการศึกษาดูงาน ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทางสภานักเรียนทั้งสองโรงเรียนมีการลงนามความร่วมมือ (MOU) สำหรับการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคตอีกด้วย<<ประมวลภาพกิจกรรม>>

พระอาจารย์สมบูรณ์ สุเมโธ มอบทุนการศึกษา

โพสต์9 พ.ย. 2562 09:01โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2562 09:01 ]


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมอนุโมทนาบุญ ในโอกาสที่ท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดหัวทุ่ง  ปฏิบัติหน้าที่ครูพระประจำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มาหลายปีการศึกษาแล้ว ได้เมตตาเป็นสะพานบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาจนถึงปัจจุบันนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท นับเป็นการสร้างทานบารมีที่มีคุณประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาของนักเรียนเป็นในท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุโมทนาบุญกับท่าน มา ณ โอกาสนี้

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ตากเกมส์

โพสต์9 พ.ย. 2562 08:55โดยโรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม   [ อัปเดต 9 พ.ย. 2562 08:55 ]

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเกษมสันต์  ชูไว ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลของโรงเรียน พร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ช และนักกีฬาแฮนด์บอลกว่า 30 ชีวิต เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดตาก เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาภาค 5 โดยนักกีฬาแฮนด์บอลชายสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬาแฮนด์บอลทีมชาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ส่วนนักกีฬาแฮนด์บอลหญิงสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาแฮนด์บอลทีมหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมาครอบครอง นับว่าได้สร้างชื่อเสียงแก่ตนเอง โรงเรียน รวมทั้งจังหวัดพะเยา และยังได้เป็นตัวแทนภาค 5 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดตราด  "ช้างขาวเกมส" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 29 มี.ค. 2563 อีกด้วย

1-10 of 304