เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
 • โรงเรียนห้วยซ้อฯ และโรงเรียนปล้องวิทยาคม ศึกษาดูงาน
  วันที่ 14 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนปล้องวิทยาคม จังหวัดเชียงราย ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ตลอดจนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามลำดับ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 19:46 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันแม่แห่งชาติ
  วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ"  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยในงานมีพิธิมอบเกียรติแก่แม่ดีเด่นของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 จากนั้นวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ได้ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทางอำเภอเชียงคำ ร่วมกับ หน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอเชียงคำ จัดขึ้น ณ โดมขาว-แดง โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 19:34 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • โรงเรียนลำปางกัลยาณีศึกษาดูงาน
  วันที่ 9 สิงหาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานแนะแนวจากจังหวัดลำปาง นำโดยโรงเรียนลำปางกัลยาณี ในโอกาสมาศึกษาดูงานแนะแนวการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียน โดยมี นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำคณะศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง
  ส่ง 15 ส.ค. 2561 19:27 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยร่วมกับอำเภอเชียงคำ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้า ประชาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 28 ก.ค. 2561 02:25 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดฝายกวาง ร่วมกับโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน และได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 28 ก.ค. 2561 02:15 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 190 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/folderview?id=0BysmDNvMxWpjfk5XZmd0aTMyN3JDU1NRWnozN0UzNWlzcUZGSXphZGpaYnotYmxaTnJRbDA&usp=sharing#
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjYnd2aTlsaDlIcnc


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


นางนงคราญ  พรหมเผ่า
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เล่มที่ 1 สืบสานภูมิปัญญาจักสานไม่ไผ่


นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 9 ภูมิคุ้มกัน


นางสาวนิศาธร  กองมงคล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะล้อ

นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่  1 กระแสไฟฟ้าและ                                  การผลิตกระแสไฟฟ้า

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2560
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjaGZyTGtYd0JacjQ