เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/

บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์
 • การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา
  วันที่ 12 มิถุนายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมี นายภูริต  คันธชุมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร พร้อมคณะเป็นกรรมการประเมินศูนย์ฯในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนได้รับเกียรติอย่างสูงจากแขกผู้มีเกียรติหลายท่านที่มาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พันเอกวิทยา  ชัยสมพร รอง ผอ.รมน.จังหวัดพะเยา พระครูสุภัทร พรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู นักเรียน ทั้งในจังหวัดพะเยา และเชียงราย ซึ่่งทางโรงเรียนได้นำเสนอฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกิจกรรมการเรียนรู้ในฐานการเรียนต่างๆ แก่คณะกรรมการประเมินฯ และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมทั้งการแสดงกิจกรรมของนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ ซึ่งต่างได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในงานยังมีพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม กับกลุ่มบริษัทสยามอนุรักษ์ จำกัด เพื่อดำเนินการพัฒนาโรงเรียนต่อไป<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 19 มิ.ย. 2560 01:48 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • การประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ส่ง 10 มิ.ย. 2560 21:08 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ค่ายฝึกทักษะและการผลิตสื่อเบื้องต้น อพวช.

  วันที่ 25-28 พฤษภาคม 2560 นักเรียนของเรา ประกอบด้วย นายพีรภัทร มะลิมงคม นางสาวอรวิช แซ่ว่าง และนางสาวสุกัญญา สงวนประชา ได้รับคัดเลือกจากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ อพวช. ให้เข้าร่วมค่ายฝึกทักษะ และการผลิตสื่อเบื้องต้นโครงการ TSUNAGARI Project เพื่อคัดเลือกผลงานหนึ่งทีมจากทั่วประเทศ ไปนำเสนอผลงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญชวนคณะครู นักเรียน และผู้สนใจทุกท่านร่วมโหวตให้กำลังใจนักเรียนของเราให้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ได้ที่เว็บไซต์ http://www.nsm.or.th/happiness/
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 09:08 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ศึกษาดูงาน ปศพพ.

  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน โดยมีคณะครู และนักเรียนประจำฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันแก่คณะศึกษาดูงานในครั้งนั้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 08:55 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมสร้างเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มวัยรุ่น

  วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จังหวัดพะเยา ได้จัดอบรมโครงการ "สร้างเครือข่ายป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ในกลุ่มเยาวชน" ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อให้ตระหนักถึงพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และรณรงค์ป้องกันไม่ให้กลุ่มเยาวชนไปยุ่งเกี่ยวกับกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่เยาวชน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 1 มิ.ย. 2560 10:17 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 110 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/folderview?id=0BysmDNvMxWpjfk5XZmd0aTMyN3JDU1NRWnozN0UzNWlzcUZGSXphZGpaYnotYmxaTnJRbDA&usp=sharing#
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjYnd2aTlsaDlIcnc


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายมานะ  พิริยพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู

นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 9 ภูมิคุ้มกัน


นางสาวนิศาธร  กองมงคล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะล้อ

นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่  1 กระแสไฟฟ้าและ                                  การผลิตกระแสไฟฟ้า

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2560
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjaGZyTGtYd0JacjQ