เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#

บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC
 • ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
  วันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ในโอกาสครบรอบ 35 ปี โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากหลายหน่วยงานให้การสนับสนุนการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ อาทิ พระครูไพโรจน์สังฆาราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระอารามหลวงชั้นเอก คุณสุทัศษา  เหล่าหงษ์เกียรติ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) พร้อมคณะ นายนพฤทธิ์  ศิริโกศล นายอำเภอเชียงคำ ดร.ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ตลอดจนหน่วยงาน ชุมชนในท้องถิ่นตำบลฝายกวาง ทุ่งผาสุก และแม่ลาว :ซึ่งทางโรงเรียนรู้สึกซาบซื้งและขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนของเราด้วยดีเสมอมา มา ณ โอกาสนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 28 ก.ย. 2560 01:31 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตภูลังกา

  วันที่ 22 กันยายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เป็นเจ้าภาพสถานที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ และพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา สหวิทยาเขตภูลังกา สพม.36 โดยมี ดร.ศิริพันธ์  ขวัญอ่อน ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรม และให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่คณะรองผู้อำนวยการ สหวิทยาเขตภูลังกาในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 22 ก.ย. 2560 03:29 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • การประกวด BEIDQM AWARD
  วันที่ 17-19 กันยายน 2560 นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูธาราจันทร์  สินธุพรหม และครูคีรีพร  สนชาวไพร เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการประกวด BEIDQM AWARD และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืน และมีคุณภาพทั้งองค์กร ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ผลการประกวดโรงเรียนของเราได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ตามเกณฑ์ BEIDQM หมวด 1 การนำองค์กร ทางคณะครูและนักเรียนทุกคนขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน และขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จมา ณ โอกาสนี้<<ประมวลภาพกิจกรรม>> <ภาพจาก Facebook : Tharachan Sinthuprom>
  ส่ง 22 ก.ย. 2560 03:26 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
  วันที่ 13-14 กันยายน 2560 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคมได้เข้าร่วมกิจกรรม "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับจังหวัดพะเยา" ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม โดยมีคณะครูจำนวน 3 ท่านได้รับรางวัลการประกวดสื่อ นวัตกรรม รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด ดังนี้ ครูยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ครูนิศาธร  กองมงคล  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และครูศิขรินทร์  ศิรินาม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา นอกจากนี้ยังมีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคอีกด้วย ดังรายละเอียด <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 01:26 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

  วันที่ 8 กันยายน 2560 นายมานะ  พิริยพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับเชิญเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)" ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย เพื่อแลกเปลียนเรียนรู้การบริหารและการจัดการศึกษาระหว่าง โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม และโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 17 ก.ย. 2560 01:19 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 137 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/folderview?id=0BysmDNvMxWpjfk5XZmd0aTMyN3JDU1NRWnozN0UzNWlzcUZGSXphZGpaYnotYmxaTnJRbDA&usp=sharing#
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjYnd2aTlsaDlIcnc


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายมานะ  พิริยพัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู

นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 9 ภูมิคุ้มกัน


นางสาวนิศาธร  กองมงคล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะล้อ

นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่  1 กระแสไฟฟ้าและ                                  การผลิตกระแสไฟฟ้า

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2560
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjaGZyTGtYd0JacjQ