เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc

 • การประกวดครูรางวัลเกียรติยศ

  วันที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับเกียรติบัตรเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และรับรางวัลเกียรติยศ เนื่องในโอกาสวันครูที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยมีครูจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตภูลังกา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดอย่างมากมาย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 10 ม.ค. 2563 20:25 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • สวัสดีปีใหม่

  วันที่ 27 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ให้แก่นักเรียน โดยมีการจับสลาก และมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 10 ม.ค. 2563 20:26 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • มรภ.เชียงราย แนะแนวการศึกษาต่อ
  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร ให้แก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ณ ห้องประชุมใบบุญดอกเหียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 10 ม.ค. 2563 20:17 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน

  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมกับกองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมบรรยาย "อุดมการณ์ความรักชาติ รณรงค์ ปลุกจิตสำนึก รู้คุณแผ่นดิน" โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 10 ม.ค. 2563 20:15 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาครั้งที่ 25

  วันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 25  "เวียงน้ำเต้าเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2562 โดยปีนี้ทางโรงเรียนส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อาทิ ฟุตซอล มวยสากลสมัครเล่น บาสเกตบอล และกรีฑา เป็นต้น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 10 ธ.ค. 2562 01:06 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมมูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือฯ

  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สภานักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาสังคมระหว่างนักเรียนไทยและญี่ปุุ่น รวมทั้งเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแก่นักเรียนทั้งสองประเทศ ซึ่งจัดโดย มูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาคเหนือ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และ Himeji Fukushi Hoiku Senmom School ประเทศญี่ปุ่น ณ มูลนิธิพัฒนาเยาวชนสตรีภาคเหนือฯ ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยมีนางลดาวัลดิ์  วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิเยาวชนพัฒนาสตรีภาคเหนือฯ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมดังกล่าว <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 10 ธ.ค. 2562 00:59 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันพ่อแห่งชาติ

  วันที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 5 ธ.ค. 2562 02:42 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • พิธีีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ

  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  กองลูกเสือโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดพิธีเข้าประจำกองลูกสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 1 ธ.ค. 2562 06:49 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ค่ายโอเน็ต ม.3 และ ม.6

  วันที่ 22 พฤศจิกายน - 25 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง อำเภอภูซาง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.3  และ  ม.6 ที่จะสอบ O-Net ในปีการศึกษา 2562 นี้ ซึ่งการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 1 ธ.ค. 2562 06:47 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 308 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2562
https://drive.google.com/open?id=1U-H65dNwel9hCMRkE40N2v1MRXefAHeq

ลงทะเบียนวิชาเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLv3G7pqaxzGxFBnR6clbLyfyZbzu_mmWLY6WJtVCooYF-IA/viewform
http://termtemsoft.com/nan/pages/index.php#


ข่าวประชาสัมพันธ์
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true