เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษา

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จากนั้นในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครู ได้เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม โดยร่วมกับอำเภอเชียงคำ ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้า ประชาชน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ในอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 28 ก.ค. 2561 02:25 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

  วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดฝายกวาง ร่วมกับโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะของนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อส่งเสริมความรู้ทางพระพุทธศาสนาแก่เยาวชน และได้นำความรู้ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 28 ก.ค. 2561 02:15 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ค่ายทักษะภาษาอังกฤษ

  วันที่ 23-24 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แก่คณะครู และนักเรียนทุกคน โดยมีคณะวิทยากรชาวต่างชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกา (RIM) ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังกล่าวแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนของเรา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 23 ก.ค. 2561 03:54 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ผ้าป่าสามัคคี

  วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างเรือนพักนอนแก่นักเรียน และจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูไพโรจน์สังฆาราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) พระอารามหลวงชั้นเอก พร้อมคณะผู้ใหญ่ใจดี ตลอดจนคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนในการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>> <ภาพโดย : ครูอดุลย์ จันธิมา>
  ส่ง 23 ก.ค. 2561 03:50 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  วันที่ 5 กรกฏาคม 2561 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทยให้พัฒนารุ่งเรืองจนถึงปัจจุบันนี้ อีกทั้งเพื่อแสดงความเคารพ และกล่าวทบทวนกฏและคำปฏิญาณต่อองค์ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 28 ก.ค. 2561 01:50 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 187 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ปฏิทินปฏิบัติงานโรงเรียน

https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/folderview?id=0BysmDNvMxWpjfk5XZmd0aTMyN3JDU1NRWnozN0UzNWlzcUZGSXphZGpaYnotYmxaTnJRbDA&usp=sharing#
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjYnd2aTlsaDlIcnc


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


นางนงคราญ  พรหมเผ่า
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เล่มที่ 1 สืบสานภูมิปัญญาจักสานไม่ไผ่


นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 9 ภูมิคุ้มกัน


นางสาวนิศาธร  กองมงคล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะล้อ

นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่  1 กระแสไฟฟ้าและ                                  การผลิตกระแสไฟฟ้า

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2560
https://drive.google.com/open?id=0BysmDNvMxWpjaGZyTGtYd0JacjQ