เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
 • งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ (ภาคเหนือ)
  https://north68.sillapa.net/
  ส่ง 9 พ.ย. 2561 00:59 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กีฬาสีภายในโรงเรียน

  วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ทางโรงเรียน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียน "ดอกเหียงเกมส์ ครั้งที่ 36" เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬา อีกทั้งยังส่งเสริมความรักความสามัคคี และความมีน้ำใจนักกีฬาแก่นักเรียน ซึ่งในปีนี้มีคณะสีจำนวน 3 คณะ ได้แก่ สีแดง สีเหลือง และสีฟ้า มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิ ฟุตบอล 9 คน ฟุตซอล วอลเลย์บอล กรีฑา เป็นต้น โดยการแข่งขันได้รับความร่วมกับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 9 พ.ย. 2561 00:57 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • เดินหน้าประเทศไทยวัยทีน
  วันที่ 28 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับคัดเลือกจากคณะจัดทำรายการเดินหน้าประเทศไทยวัยทีน ในการถ่ายทำรายการเพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียน เพื่อแพร่ภาพออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งการถ่ายทำดำเนินไปได้ด้วยดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 9 พ.ย. 2561 01:02 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ

  วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์แก่นักเรียน เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 9 พ.ย. 2561 00:47 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันปิยมหาราช

  วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดยนายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงคำ
  ส่ง 23 ต.ค. 2561 03:25 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9
  วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 19 ต.ค. 2561 01:10 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • สรุปงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2561
  วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสรุปแผนงาน โครงการ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 19 ต.ค. 2561 01:15 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • งานมุทิตาจิตคุณครูวิทยา สุขนิตย์
  วันที่ 28 กันยายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดงานมุทิตาจิต แด่ คุณครูวิทยา  สุขนิตย์ ที่ได้เกษียณอายุราชการ โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 19 ต.ค. 2561 00:58 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • คณะผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ศึกษาดูงาน
  วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่ เขต 5 ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยเฉพาะการจัดการหลักสูตรการศึกษาเพื่อการมีงานทำ และการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีคณะครูให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 19 ต.ค. 2561 00:53 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 211 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานเรือนพักนอนหญิง) <<รายละเอียด>>


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


นางนงคราญ  พรหมเผ่า
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เล่มที่ 1 สืบสานภูมิปัญญาจักสานไม่ไผ่


นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 9 ภูมิคุ้มกัน


นางสาวนิศาธร  กองมงคล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะล้อ

นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่  1 กระแสไฟฟ้าและ                                  การผลิตกระแสไฟฟ้า

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2561
https://drive.google.com/open?id=1YcWhZ95yce4dx7N5L31o_C_SbkYU49em