เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
 • สวัสดีปีใหม่ 2562
  ส่ง 3 ม.ค. 2562 00:30 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ศึกษาดูงาน
  วันที่ 3 มกราคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู  จากโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายวิโรจน์   แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 3 ม.ค. 2562 00:29 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
  วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ และ กิจกรรม Merry Christmas  เพื่อส่งความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ และมอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน <<ประมวลภาพกิจกรรม>> 
  ส่ง 30 ธ.ค. 2561 01:11 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กิจกรรมวันคริสมาสต์

  วันที่ 25 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันคริสมาสต์ โดยมีการแสดงของนักเรียน และการจับสลากของรางวัลต่างๆ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนได้ร่วมสนุกสนานในกิจกรรมดังกล่าวอย่างมีความสุข <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 30 ธ.ค. 2561 01:08 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับภาคเหนือ (ระดับชาติ)
  https://north68.sillapa.net/sm-center/
  https://drive.google.com/file/d/1h6v4Hh52CuJCW-xNnKbqhG5K2RysfQzr/view
  https://north68.sillapa.net/sm-center/?name=category&file=view_all
  วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ในงานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ระดับชาติ (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 68 ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ในภาคเหนือมาร่วมแข่งขันกันอย่างมากมาย บรรยากาศภายในงานการแข่งขันเป็นได้ด้วยความเรียบร้อย และทางโรงเรียนยังได้รับความอนุเคราะห์จากทางวิทยาลัยเทคนิคเชียงคำในการใช้สถานที่จัดการแข่งขันสาระนาฏศิลป์อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 30 ธ.ค. 2561 01:03 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ ศึกษาดูงาน
  วันที่ 17 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู  จากโรงเรียนกาญจนดิษฐ์  อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายวิโรจน์   แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 20 ธ.ค. 2561 19:49 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • สตรีปากพนังศึกษาดูงาน

  วันที่ 13 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู  จากโรงเรียนสตรีปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 15 ธ.ค. 2561 03:11 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ศึกษาดูงาน

  วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน จำนวน 110 คน จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในโอกาสมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยมี นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับ และบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดนำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:42 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • มอบเกียรติบัตรทักษะวิชาการ 61

  วันที่ 6 ธันวาคม 2561 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับจังหวัดพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน และแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาค และระดับชาติต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 11 ธ.ค. 2561 18:36 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 227 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานเรือนพักนอนหญิง) <<รายละเอียด>>


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


นางนงคราญ  พรหมเผ่า
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เล่มที่ 1 สืบสานภูมิปัญญาจักสานไม่ไผ่


นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 9 ภูมิคุ้มกัน


นางสาวนิศาธร  กองมงคล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะล้อ

นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่  1 กระแสไฟฟ้าและ                                  การผลิตกระแสไฟฟ้า

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2561
https://drive.google.com/open?id=1YcWhZ95yce4dx7N5L31o_C_SbkYU49em