เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/pssp/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
 • งานศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ระดับภาคเหนือ (ระดับชาติ)
  https://north68.sillapa.net/sm-center/
  https://drive.google.com/file/d/1h6v4Hh52CuJCW-xNnKbqhG5K2RysfQzr/view
  ส่ง 7 ธ.ค. 2561 00:20 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • อบรมการทำ Logbook
  วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดอบรมการทำ Logbook แก่คณะครูของโรงเรียน เพื่อให้สามารถจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และตรวจสอบได้ โดยมีครูเย็จกิจ  อุดมรักษ์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการจัดอบรมในครั้งนี้ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 7 ธ.ค. 2561 00:05 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันพ่อแห่งชาติ
  วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้ร่วมพิธีพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายบังคม เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 7 ธ.ค. 2561 00:06 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ รอบคัดเลือก
  ทีมแฮนด์บอลในร่ม ประเภททีมชาย และทีมหญิง โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ซึ่งควบคุมทีมโดย ครูเกษมสันต์  ชูไว ครูจารุวัฒน์  ชูไว และทีมงานสต๊าฟทโค้ช เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 รอบคัดเลือก เขตการแข่งขันกีฬาที่ 5 ณ จังหวัดน่าน  ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งสองประเภท เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ต่อไป ทางคณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคมขอแสดงความชื่นชมยินดีกับความสำเร็จ มา ณ ที่นี้ด้วยที่ท่านทั้งหลายสร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 7 ธ.ค. 2561 00:17 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ค่ายโอเน็ต ม.3 และ ม.6

  วันที่ 30 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม โดยผู้บริหาร และคณะครู จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ในการสอบ O-Net ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกภูซาง อำเภอภูซาง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่นักเรียนระดับชั้น ม.3  และ  ม.6 ที่จะสอบ O-Net ในปีการศึกษา 2561 นี้ ซึ่งการดำเนินงานได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 6 ธ.ค. 2561 23:43 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม นราธิวาส ศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ให้การต้อนรับผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสมาศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียน โดยมีครูธาราจันทร์  สินธุพรหม หัวหน้าฝ่ายวิชาการ บรรยายเกี่ยวกับหลักสูตร และนำเยี่ยมชมการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามลำดับ<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 6 ธ.ค. 2561 23:39 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • พิธีถวายราชสดุดีวันวชิราวุธ
  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  กองลูกเสือโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตและเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย และทรงประกอบพระราชกรณียกิจสำคัญๆ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดพิธีเข้าประจำกองลูกสามัญรุ่นใหญ่ สำหรับลูกเสือ-เนตรนารี ระดับ ม.1 อีกด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 6 ธ.ค. 2561 23:33 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • มอบทุนการศึกษา

  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 พระครูวิบูลนพการ เจ้าคณะตำบลฝายกวางเขต 1 และ พระอธิการครรชิต ปภากโร เจ้าคณะตำบลฝายกวางเขต 2 ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 20 ทุนรวมเป็นเงินทุน 18,000 บาททั้งนี้โดยความเมตตาอนุเคราะห์ประสานทุนการศึกษาโดยพระอธิการสมบูรณ์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดหัวทุ่ง ขออนุโมทนาสาธุๆในคุณความดีของเจ้าคณะทั้งสองท่าน และพระอาจารย์มา ณ โอกาสนี้
  ส่ง 21 พ.ย. 2561 07:56 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2561 เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ตลอดจนรายงานผลการปฏิบัติของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมาให้ผู้ปกครองได้รับทราบ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองนักเรียนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในโอกาสต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 21 พ.ย. 2561 07:46 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 219 รายการ ดูเพิ่มเติม »


 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานเรือนพักนอนหญิง) <<รายละเอียด>>


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


นางนงคราญ  พรหมเผ่า
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เล่มที่ 1 สืบสานภูมิปัญญาจักสานไม่ไผ่


นางยุพาวดี  อภิภัชผ่องใส
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เล่มที่ 9 ภูมิคุ้มกัน


นางสาวนิศาธร  กองมงคล
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เล่มที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสะล้อ

นางยุพาวรรณ  จันทร์ลุทิน
ครูชำนาญการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชุดที่  1 กระแสไฟฟ้าและ                                  การผลิตกระแสไฟฟ้า

การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2561
https://drive.google.com/open?id=1YcWhZ95yce4dx7N5L31o_C_SbkYU49em