เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sites.google.com/fkw.ac.th/botanicalfkw
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc

 • ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับ ม.1 และ ม.4
  ส่ง 12 พ.ค. 2563 04:43 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • การอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกล
  ส่ง 6 พ.ค. 2563 18:16 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4

  https://drive.google.com/open?id=1ak7Z1FFf5a-vL7gac2TYOMAotKpk7Div                   https://sites.google.com/fkw.ac.th/faikwang-online
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการวันมอบตัว /รายงานตัวนักเรียน
   1. ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับ ม.1 และ ม. 4 วันที่ 13 พฤษภาคม 2563
   2. มอบตัว / รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  วันที่  13 มิถุนายน 2563
   3. 
  มอบตัว / รายงานตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  วันที่  14 มิถุนายน 2563
  ส่ง 3 พ.ค. 2563 02:14 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ช่องทางระบบการเรียนออนไลน์

  ส่ง 27 เม.ย. 2563 02:54 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6
  วันที่ 6 มีนาคม 2563 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม .3 และ ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี มีผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนคุณครู และนักเรียนทุกคน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาอย่างอบอุ่น <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 19 มี.ค. 2563 21:04 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562

  วันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี ระดับ ม.1-3  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เพื่อให้ลูกเสือได้ฝึกระเบียบวินัย ความอดทน การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการเรียนรู้ทักษะวิชาการทางลูกเสือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:48 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ประกวดสุนทรพจน์

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  นางสาวชารีน่า  แจ่มจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งจัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา โดยมีคุณครูสุรางค์ วรรณวิภาพร เป็นครูผู้ฝึกสอน ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับคุณครูและนักเรียนที่ได้สร้างชื่อให้แก่โรงเรียนของเรามา ณ ที่นี้ด้วย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:44 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • รับมอบรถโรงเรียน

  วันที่ 31 มกราคม 2563  โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พระอาจารย์สมบูรณ์  สุเมโธ ครูพระประจำโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนเดินทางไปกราบนมัสการ และขอบพระคุณ พระไพศาลประชาทร วิ.(พระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่กรุณามอบรถบรรทุกหกล้อให้แก่โรงเรียนตามที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไป นับเป็นความเมตตาอย่างที่สุดแก่โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม สาธุๆๆ อนุโมทามิ<<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 10 ก.พ. 2563 18:37 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ
  วันที่ 31 มกราคม 2563 นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ พ.ต.ท.2324  ณ ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละปกป้องอธิปไตยของชาติไทย ในเหตุการณ์การต่อสู้เพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาและเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2510 – 2528 <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 31 ม.ค. 2563 00:04 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 317 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2562
https://drive.google.com/open?id=1U-H65dNwel9hCMRkE40N2v1MRXefAHeq

ลงทะเบียนวิชาเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLv3G7pqaxzGxFBnR6clbLyfyZbzu_mmWLY6WJtVCooYF-IA/viewform
http://termtemsoft.com/nan/pages/index.php#


ข่าวประชาสัมพันธ์
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true