เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะครูและบุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา  
ประมวลภาพกิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา พลศึกษา
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

เว็บลิงค์ของโรงเรียน
https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx?MasterPage=../Master%20Pages/HorizontalMenu.master&Target=
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/fkwregistration/home
https://sites.google.com/fkw.ac.th/kijjakarn
https://sites.google.com/fkw.ac.th/fkweco/home
http://www.fkw.ac.th/lms
http://www.fkw.ac.th/km/
http://www.fkw.ac.th/blog/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/asean/
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/info/
https://spafkw.wordpress.com/
http://www.fkw.ac.th/obeclms/
https://cct.thaieduforall.org/
https://portal.bopp-obec.info/obec59/
http://203.113.25.93:8080/qams/login.htm?mode=index
https://goo.gl/forms/DRHK138QU9MtPMOd2

เว็บลิงค์การศึกษา
http://www.sufficiencyeconomy.org/
http://www.e-clip.in.th/
http://portal.obec.go.th/wps/portal
http://www.bll.in.th/Pages/Home
http://www.utqplus.com/
http://www.tepeonline.org/elearning/index.php
http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
https://ipst-pisatest.ipst.ac.th/

เว็บลิงค์ภายนอก
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.bopp-obec.info/home/
http://www.secondary36.obec.go.th/index1.php
http://182.93.222.116/sec36gis/
http://202.143.157.34/sec36e-office/admin/index.php
http://www.sec36.ksom.net/money/
http://202.143.157.36/secondary-loader/
http://182.93.222.55/secondary_enews/
http://182.93.222.55/secondary_enetwork/

เครื่องมือผลิตสื่อออนไลน์
https://studio.aurasma.com/login
https://www.google.com/intl/th/edu/products/productivity-tools/
https://prezi.com/
https://sway.com/
https://th.wordpress.com/
https://www.joomla.com/
https://www.edmodo.com/
https://www.classstart.org/
https://www.academia.edu/
http://appinventor.mit.edu/explore/#
https://code.org/
https://makecode.com/


บันทึกเทปโทรทัศน์
https://www.youtube.com/watch?v=OF4H5K5TjTc

จดหมายข่าวโรงเรียน
https://drive.google.com/folderview?id=0BysmDNvMxWpjc01XbnRrM0RtY3c&usp=sharing

ช่องทางสื่อสารของโรงเรียน
https://www.facebook.com/fkwschool

https://twitter.com/fkwschool


OBECMAIL
http://obecmail.org/
http://portal.office.com

แบบสอบถามความเข้าใจการดื่มแอลกอฮอล์

MOOC

ห้องเรียนคุณครู
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/krupanida-math-m2-2560/
https://sites.google.com/fkw.ac.th/jaruwat-doc

 • พระอาจารย์สมบูรณ์ สุเมโธ มอบทุนการศึกษา

  วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562  ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ร่วมอนุโมทนาบุญ ในโอกาสที่ท่านพระอาจารย์สมบูรณ์ สุเมโธ เจ้าอาวาสวัดหัวทุ่ง  ปฏิบัติหน้าที่ครูพระประจำโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม มาหลายปีการศึกษาแล้ว ได้เมตตาเป็นสะพานบุญจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาจนถึงปัจจุบันนี้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 125,000 บาท นับเป็นการสร้างทานบารมีที่มีคุณประโยชน์แก่การพัฒนาการศึกษาของนักเรียนเป็นในท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง จึงขออนุโมทนาบุญกับท่าน มา ณ โอกาสนี้
  ส่ง 9 พ.ย. 2562 09:01 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ตากเกมส์
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายเกษมสันต์  ชูไว ผู้ฝึกสอนกีฬาแฮนด์บอลของโรงเรียน พร้อมด้วยทีมงานสตาฟโค้ช และนักกีฬาแฮนด์บอลกว่า 30 ชีวิต เป็นตัวแทนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 "ตากเกมส์" ระหว่างวันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดตาก เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาภาค 5 โดยนักกีฬาแฮนด์บอลชายสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทกีฬาแฮนด์บอลทีมชาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ส่วนนักกีฬาแฮนด์บอลหญิงสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทกีฬาแฮนด์บอลทีมหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงมาครอบครอง นับว่าได้สร้างชื่อเสียงแก่ตนเอง โรงเรียน รวมทั้งจังหวัดพะเยา และยังได้เป็นตัวแทนภาค 5 เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ณ จังหวัดตราด  "ช้างขาวเกมส" ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 - 29 มี.ค. 2563 อีกด้วย
  ส่ง 9 พ.ย. 2562 08:55 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • มุทิตาจิต รองฯ นรีรัตน์
  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้จัดงานมุทิตาจิต แด่ นางนรีรัตน์  โอภาสนิธิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ในโอกาสทีท่านลาออกจากราชการ เพื่อเดินตามแนวทางแห่งธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมแสดงความยินดีอย่างพร้อมเพรียง <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 9 พ.ย. 2562 08:46 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันปิยมหาราช

  วันที่ 23 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตอำเภอเชียงคำ <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 24 ต.ค. 2562 01:43 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวง ร.9

  วันที่ 13 ตุลาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม นำโดย นายวิโรจน์  แสงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และร่วมน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 24 ต.ค. 2562 01:41 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • สรุปงาน โครงการ ปีงบประมาณ 2562

  วันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมสรุปแผนงาน โครงการ ตลอดจนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 24 ต.ค. 2562 01:38 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ศึกษาดูงานศูนย์ ปศพพ.

  วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งนำโดย นายนพดล  สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน พร้อมคณะครูจำนวน 16 ท่าน ในโอกาสมาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน ซึ่งทางโรง่เรียนได้นำคณะศึกษาดูงานเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคณะศึกษาดูงานในการดำเนินงานขับเคลื่อนสถานศึกษาเพื่อประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 24 ก.ย. 2562 02:47 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • ผ้าป่าสามัคคี และ กิจกรรม Open House

  วันที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อระดมทุนการศึกษา จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน ในโอกาสนี้ยังมีการจัดการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวัดฝายกวาง ร่วมกับโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาพระพุทธศาสนา โดยมีนักเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียง ส่วนในภาคบ่าย โรงเรียนมีการจัดกิจกรรม "การจัดแสดงผลงาน และนวัตกรรมของผู้เรียนด้านการฝึกสมรรถนะและทักษะการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ" โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และยังได้รับเกียรติจากท่าน พลตรีชัชวาลย์  กุลกุศล รองนายก อบจ.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการดำเนินงานมีการจัดแสดงกิจกรรมสมรรถนะทางวิชาชีพของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ ที่น่าสนใจอย่างมากมาย <<ประมวลภาพกิจกรรม>>
  ส่ง 22 ก.ย. 2562 01:16 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
 • รับรางวัล ScQA
  วันที่ 19 กันยายน 2562 นายวิโรจน์  แสงแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนฝายกวางวิทยาคม เข้ารับรางวัลผ่านการประเมินแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Awards : OBECQA) ระดับ ScQA ซึ่งแสดงถึงการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปีพุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธิมอบรางวัล
  ส่ง 22 ก.ย. 2562 01:31 โดย โรงเรียน ฝายกวางวิทยาคม
แสดงบทความ 1 - 9 จาก 296 รายการ ดูเพิ่มเติม »

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานทะเบียนวัดผล) <<คลิกเพื่อดูรายละเอียด>>


โรงเรียนของเรา


ผู้บริหารโรงเรียน
นายวิโรจน์  แสงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เผยแพร่ผลงานวิชาการครู
นางรชาดา  ยาวิชัย
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ปกเล่มที่ โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม
เล่มที่ 2     โครโมโซมและการ
                   ถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม


นางธาราจันทร์  สินธุพรหม
ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
+ หน้าปกเล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง
เล่มที่ 1 ธรรมชาติของแรง


การศึกษาทางไกลฯ
http://www.dlf.ac.th/index.php
http://www.dlit.ac.th/
http://edltv.thai.net/
http://itembank.bopp.go.th/Account/SignIn

เว็บลิงค์น่าสนใจ
https://www.youtube.com/watch?v=jCmXi2I8FpA&feature=youtu.be
https://sway.com/zCUfyYbkTvZHWoof
https://drive.google.com/a/fkw.ac.th/file/d/0Byjb6A0oybxUMkJ1a2NiUlFHVk0/view?pli=1
https://drive.google.com/file/d/0Byjb6A0oybxUWm9vZGNka2ZxY0E/view?pli=1

ชุมชนแห่งการเรียนรู้
https://plus.google.com/103567827992037673258


บูรณาการศตวรรษที่ 21
https://sites.google.com/a/fkw.ac.th/cent21/
http://province.doe.go.th/phayao/phayao-vgnew.html

สร้างเกมส์การศึกษา
https://getkahoot.com/
https://quickdraw.withgoogle.com/#

เว็บบล็อกคุณครู
https://krunawapa.wordpress.com/
http://krusurang.wordpress.com/
https://krujaruwat.wordpress.com/
https://preede.wordpress.com/
https://tharachan.wordpress.com/
https://krusooksan.wordpress.com/
https://yingrachada.wordpress.com/
https://kunnichapat.wordpress.com/
https://kruwarunee.wordpress.com/
https://krurungsit.wordpress.com/

QRCODE

คำสั่งโรงเรียนปี 2562
https://drive.google.com/open?id=1U-H65dNwel9hCMRkE40N2v1MRXefAHeq

ลงทะเบียนวิชาเรียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLv3G7pqaxzGxFBnR6clbLyfyZbzu_mmWLY6WJtVCooYF-IA/viewform
http://termtemsoft.com/nan/pages/index.php#


ข่าวประชาสัมพันธ์
http://spm36.go.th/web/wp-login.php?loggedout=true