llibres escolars 16-17


L L I B R E S   E S C O L A R S   2 0 1 6 - 1 7
A AQUESTA WEB TROBAREU INFORMACIONS REFERENTS A LA VENDA DE LLIBRES ESCOLARS DE JESUÏTES El Clot - Escola del Clot PEL PROPER CURS ESCOLAR 2016/17 AIXÍ COM L'ENLLAÇ PER PODER ADQUIRIR AQUEST MATERIALPEDAGÒGIC ONLINE.

US RECORDEM QUE, DES DEL CURS PASSAT, AQUESTA ÉS L'ÚNICA FORMA D'ADQUIRIR ELS LLIBRES ESCOLARS QUE FACILITA EL CENTRE. 

L'ENLLAÇ A LA WEB DEL NOSTRE PROVEÏDOR, ON TROBAREU ELS LLIBRES PER CURSOS I ITINERARIS, ESTÀ PENSAT PER FACILITAR-VOS EL PROCÉS DE COMPRA. 

PER AQUELLS QUE NO ESTEU INTERESSATS EN FER LA COMPRA PER LA VIA QUE US FACILITA L'ESCOLA, US ADJUNTEM EL LLISTAT DE LLIBRES AMB TOTES LES SEVES REFERÈNCIES I PRESENTATS DE LA MATEIXA MANERA.

HI HA CURSOS AMB MATERIAL DIDÀCTIC OBLIGATORI QUE, PER LES SEVES CARACTERÍSTIQUES (LLIBRES DIGITALS O LLIBRES D'EDITORIALS NO OBERTES A LA VENDA DIRECTA AL PÚBLIC), ÉS D'ADQUISICIÓ EXCLUSIVA A LA WEB DEL NOSTRE PROVEÏDOR.
         Listes de cursos            http://admin.jnadal.cat/HojaPedido?cod=31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d


                                                             


Subpàgines (1): Llistes de cursos